نمایش وضعیت آب و هوا

افزونه نمایش وضعیت آب و هوا با پشتیبانی از تمامی شهرها و همه ایستگاه های هواشناسی همراه با پیش بینی وضعیت آب و هوای ۴ روز آینده امکانات کامل و با کیفیتی در اختیار کاربر قرار می دهد

نمایش وضعیت آب و هوا

این افزونه با ارتباط لحظه ای با سرویس هواشناسی یاهو ، وضعیت آب و هو ا را دریافت و طبق پیکربندی مدیر در سایت نمایش می دهد.


افزونه نمایش آب و هوا قادر است وضعیت موجود برای همه شهرها و کشورها را دریافت کند ، برای نمایش ۵ حالت مختلف وجود دارد که در دو حالت آن پیش بینی وضعیت آب و هوای آینده نیز ارائه شده که قابلیت نمایش یک تا چهار روز آینده را داراست.

www.iwww.ir | Arisa Software Group
Copyright 2011-2018 All Right Reserved